gora

Aktualności
Struktura szkoły
Statut
Pracownicy
Plany zajęć
Terminarz
Zespoły szkolne
Osiągnięcia
Historia Szkoły
Biblioteka
Rekrutacja
Fotoalbum
Kontakt
Poradnik

STRONA BIP ^^ SZKOŁY

STRUKTURA SZKOŁY

Szkoła Muzyczna I stopnia

posiada charakter szkoły umuzykalniającej, której podstawowym zadaniem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych, przygotowanie
uczniów do dalszego zawodowego kształcenia muzycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Szkoła realizuje wyłącznie
program kształcenia muzycznego (instrument glowny i teorię) - bez przedmiotów ogólnokształcących - w dwóch cyklach nauczania:

  1. cykl 6-letni (dla dzieci mlodszych)
  2. cykl 4-letni (dla dzieci starszych)

Szkoła Muzyczna II stopnia

jest artystyczną szkołą zawodową dającą wykształcenie w zawodzie muzyka.
Szkoła realizuje wyłącznie program kształcenia muzycznego(bez przedmiotów ogólnokształcących) na trzech wydziałach:

I WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

kształci instrumentalistów o specjalnościach:

Nauka na wydziale instrumentalnym trwa 6 lat.

II WYDZIAŁ RYTMIKI

kształci muzyków - instruktorów i nauczycieli rytmiki.

Nauka na wydziale rytmiki trwa 6 lat.

III WYDZIAŁ WOKALNY

kształci muzyków - wokalistów, śpiewaków, chórzystów.

Nauka na wydziale wokalnym trwa 4 lata


STRONA SPEŁNIA STANDARDY: Valid HTML 4.01 Strict // POWERED BY: AJKOM //