gora strony z logo

biuletyn informacji publicznej

Zdalne Nauczanie
Aktualności
Struktura szkoły
Statut
Pracownicy
Plany zajęć
Terminarz
Zespoły szkolne
Osiągnięcia
Historia Szkoły
Biblioteka
Rekrutacja
Fotoalbum
Kontakt
Poradnik

ikona służbowej poczty nauczycieli

DLA NAUCZYCIELI ^^
SŁUŻBOWA POCZTA

ikona szkolnego fanpejdża na fejsbuku

FACEBOOK ^^

ikona psycholog szkolny

PSYCHOLOG ^^
SZKOLNY

dziennik elektroniczny fryderyk
E - DZIENNIK     
strona CEA
Informacje dotyczące szkolnictwa artystycznego
film - wirtualna wizja nowego budynku szkoły.
Nasza przyszłość

Deklaracja dostępności Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Zduńskiej Woli, ul. Al. Kościuszki 3, 98-220 Zduńska Wola.

Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ul. Al. Kościuszki, przy wejściu do budynku szkoły znajduje się podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inne informacje i oświadczenia

Realizowana jest inwestycja budowy nowego obiektu dla szkoły, który będzie spełniał wszystkie wymogi związane z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI